Máy bắt bò – đập muỗi – bắt cua – câu cá

trắng, hồng